Μικροχειρουργική Δισκεκτομή Αυχένα και Σπονδυλοδεσία

Μικροχειρουργική Δισκεκτομή Αυχένα και Σπονδυλοδεσία

Κεντρική / Επεμβατικές Θεραπείες / Μικροχειρουργική Δισκεκτομή Αυχένα και Σπονδυλοδεσία

Ποιος είναι ο σκοπός του χειρουργείου

Σκοπός του χειρουργείου είναι να αποσυμπιέσει τα νευρικά στοιχεία στην περιοχή του αυχένα μεταξύ του 2ου αυχενικού και του 1ου θωρακικού σπονδύλου. Tαυτόχρονα επιδιώκεται η σπονδυλοδεσία(συνένωση των γειτονικών σπονδύλων) ή, όπου ενδείκνυται, η διατήρηση της κίνησης μέσω τεχνητού δίσκου.  Ο νωτιαίος μυελός ή και νευρικές ρίζες μπορεί να πιέζονται από κάποια κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, συνήθως σε νεαρούς ενήλικες ή από εκφυλιστική υπερτροφία των δομών γύρω από τα νεύρα, τη λεγόμενη σπονδυλική στένωση, σε πιο ηλικιωμένα άτομα.

Πως πραγματοποιείται το χειρουργείο

Η επέμβαση πραγματοποιείται με τον ασθενή σε ύπτια θέση(ανάσκελα) υπό γενική αναισθησία. Το σωστό μεσοσπονδύλιο διάστημα επιβεβαιώνεται με ακτινογραφία. Συνήθως αρκεί μια μικρή τομή 3-4 εκ. αριστερά στην πρόσθια επιφάνεια του λαιμού. Με ειδικούς διαστολείς απωθούνται οι μύες, ο οισοφάγος και τα αγγεία και αποκαλύπτονται τα σπονδυλικά σώματα του αυχένα και ο προσβεβλημένος μεσοσπονδύλιος δίσκος (Eικ.1). Στο σημείο αυτό εισέρχεται το μικροσκόπιο και με ειδικά εργαλεία αφαιρείται ο φθαρμένος δίσκος. Το διάστημα διαστέλλεται και στη συνέχεια απομακρύνεται ο λεπτός σύνδεσμος που καλύπτει το μυελό. Ο χειρουργός μπορεί άμεσα(όραση) και έμμεσα(ψηλάφηση με λεπτά εργαλεία) να βρει την αιτία της πίεσης και να την απομακρύνει, αποσυμπιέζοντας έτσι τα νευρικά στοιχεία (Εικ.2).

Το κενό που προκύπτει από την αφαίρεση του δίσκου, αναπληρώνεται με ειδικό κλωβό(από τιτάνιο ή κράμα μετάλλων) ή εναλλακτικά με οστό από τη λεκάνη του ασθενούς. Σπάνια χρησιμοποιείται μια μικρή πλάκα για επιπλέον υποστήριξη. Σκοπός του κλωβού είναι η σπονδυλοδεσία ή αλλιώς οστεοποίηση του διαστήματος που έπασχε και ταυτόχρονα η διατήρηση ή μικρή αύξηση του διαστήματος αυτού, έτσι ώστε να προκύψει αρκετός χώρος για τις εξερχόμενες νευρικές ρίζες (Εικ.3).

Με μια ακόμη ακτινογραφία επιβεβαιώνεται η σωστή θέση του εμφυτεύματος και γίνεται σύγκλειση της τομής με απορροφήσιμα ράμματα.

Μετά το χειρουργείο

Ο ασθενής μπορεί να σηκωθεί λίγες ώρες μετά το χειρουργείο και να πάει στο σπίτι του την επόμενη ή μεθεπόμενη μέρα. Η επιστροφή στην επαγγελματική δραστηριότητα προβλέπεται στις 4-6 εβδομάδες και στις αθλητικές δραστηριότητες μετά από 3 μήνες.

Εμφύτευση Τεχνητού Δίσκου

Σε νεότερους ασθενείς με καλή κινητικότητα του μεσοσπονδύλιου διαστήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί εμφύτευμα που προσομοιάζει το φυσιολογικό δίσκο. Η αφαίρεση του δίσκου και η αποσυμπίεση των νευρικών στοιχείων πραγματοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο με τη σπονδυλοδεσία, αλλά αντί του κλωβού τοποθετείται ο τεχνητός δίσκος (Εικ.4). Έτσι επιβαρύνονται λιγότερο οι γειτονικοί δίσκοι, αφού μια από τις μακροπρόθεσμες επιπλοκές της σπονδυλοδεσίας στην αυχενική μοίρα, μπορεί να είναι η εκφύλιση του παρακείμενου διαστήματος.

Πιθανοί κίνδυνοι

Οι γενικοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια του χειρουργείου περιλαμβάνουν επιπλοκές κατά την αναισθησία, λοιμώξεις, αιμορραγία και γενικές αλλεργικές αντιδράσεις.

Ειδικότερα περιγράφονται σε μικρά ποσοστά:

  • Δυσκολία στην κατάποση και τραχύτητα φωνής για κάποιες μέρες
  • Τραυματισμός κάποιου νεύρου, της μήνιγγας ή του νωτιαίου μυελού
  • Αποτυχία ανακούφισης των συμπτωμάτων
  • Αποτυχία σπονδυλοδεσίας (ψευδάρθρωση)
  • Τραυματισμός οισοφάγου ή τραχείας
  • Μακροπρόθεσμα, νόσος του παρακείμενου διαστήματος

Ο ορθοπαιδικός θα σας απαντήσει σε περισσότερες απορίες σχετικά με τεχνικές λεπτομέρειες, πιθανές επιπλοκές και την αποθεραπεία.

Κλείστε ένα ραντεβού